Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBUMMEBLE.PL

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Tento dokument stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů, které od zákazníků shromažďují webové stránky ofmmeble.pl provozované na adrese [ofmmeble .pl] společností [Ostroszowicka Fabryka Mebli Józef Suchorzewski ul. Jodłownicka 4, 58-262 Ostroszowice]. Obsahuje také informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů na webových stránkách.
 • Správcem osobních údajů je [Ostroszowicka Fabryka Mebli Józef Suchorzewski], registrovaný u CDIG, NIP: [884-000-48-37], REGON: [005838179]. (dále jen “správce”).
 • Osobní údaje, které [Ostroszowicka Fabryka Mebli Józef Suchorzewski] shromažďuje prostřednictvím webových stránek, obchodu ofmmeble.co.uk a profilů na sociálních sítích meidia, jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen RODO.
 • Webové stránky, internetový obchod [ofmmeble .pl], informují, že osobní údaje zákazníků budou zpracovávány pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy uzavřené s kupujícím/zákazníkem. S dalším souhlasem budou osobní údaje zpracovávány také za účelem poskytování informačních materiálů, marketingových nabídek ve formě Newsletteru.
 • Webové stránky, internetový obchod [ofmmeble .pl] se zavazuje zajistit, že vaše soukromí bude respektováno a že vaše osobní údaje budou chráněny.

2 POVAHA, ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Na webových stránkách internetového obchodu [ofmmeble .pl] jsou osobní údaje shromažďovány̨ v následujících případech:

1) za účelem plnění smlouvy o prodeji služeb a zboží uzavřené se zákazníkem v souvislosti s registrací účtu a zadáváním objednávek, – základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1b) RODO (plnění smlouvy)

2) za účelem zjištění, vyšetřování nebo vymáhání pohledávek – právní základ čl. 6 odst. 1f) RODO

(a) v těchto případech zahrnuje nezbytný rozsah zpracovávaných údajů jméno; e-mailovou adresu; kontaktní telefonní číslo; adresu: ulice, číslo domu, číslo provozovny, poštovní směrovací číslo, věž, země, adresa bydliště/podnikání/sídla, číslo bankovního účtu (v případě vrácení peněz) a v případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, navíc název společnosti a daňové identifikační číslo – NIP a další údaje shromážděné během používání Stránek, Internetového obchodu.

3) odběr newsletteru (Newsletter) za účelem plnění smlouvy, jejímž předmětem je služba poskytovaná elektronicky. Právní základ – souhlas zákazníka, jehož se údaje týkají, s plněním smlouvy o poskytování služeb zasílání novinek (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO).

(a) v tomto případě patří mezi nezbytné údaje, které mají být zpracovány, e-mailová adresa a kontaktní telefonní číslo.

3 SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Pro řádné fungování stránek, internetového obchodu, je nezbytné, aby správce využíval služeb externích subjektů. Správce zajistí, aby správně využíval zpracovatele údajů v souladu s právními předpisy, včetně nařízení EU RODO.
 • Správce předává údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné k dosažení účelu zpracování, a pouze v nezbytném rozsahu.
 • Osobní údaje zákazníků mohou být předávány následujícím subjektům:

(a) poskytovatelé hostingových a ICT služeb,

b) dopravcům, kteří provádějí odesílání Objednávek (uvedeným v Provozním řádu internetového obchodu),

c) subjekty, které provádějí elektronické platby v internetovém obchodě.

(d) poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb.

4 DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Poskytnuté osobní údaje budou po tuto dobu zpracovávány:
  a. nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy o prodeji Zboží, včetně nároků Zákazníka a uplatnění nebo obhajoby nároků Správce – nejdéle však 10 let od data předání údajů.

5 PROFILOVÁNÍ

 • Webové stránky, obchod [ofmmeble .pl] mohou používat funkci profilování, která spočívá v jakémkoli automatizovaném zpracování osobních údajů, které umožňuje vyhodnotit osobní faktory jednotlivce a zejména analyzovat nebo předvídat aspekty preferencí a zájmů zákazníků.
 • Tato funkce umožní správci zobrazovat reklamy přizpůsobené preferencím a zájmům zákazníka a prezentovat produkty, které nejlépe vyhovují jeho potřebám. Tato funkce rovněž umožní používat vhodné komunikační metody včetně volby komunikačního jazyka.
 • Subjekt údajų̊ má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má pro tuto osobu právní účinky nebo se jí podobným způsobem významně dotýká.

6 PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1) Podle zákona RODO má osoba, která poskytuje své osobní údaje, řadu práv, jako např.:

(a) právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů,

b) právo na přístup k údajům a jejich aktualizaci,

c) Právo odvolat souhlas – právní základ čl. 7 odst. 3 RODO,

(d) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – právní základ čl. 21 RODO

e) Zákazník má právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – proti zpracování jeho osobních údajů, včetně profilování, pokud Webové stránky, Internetový obchod ofmmeble.pl zpracovávají jeho údaje na základě oprávněného zájmu,

f) Právo na výmaz tzv. “údajů”. “právo být zapomenut” – právní základ čl. 17 RODO

(g) Právo na omezení zpracování – právní základ čl. 18 RODO,

(h) Právo na přenositelnost údajů – právní základ čl. 20 RODO,

(i) právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7 COOKIES

 • Webové stránky, ofmmeble.pl online shop používají cookies. Jedná se o malé textové soubory odesílané webovým serverem a ukládané počítačovým softwarem prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojį́ k webu, web rozpozná typ zařízení, ze kterého se uživatel připojuję. Parametry umožňují číst informace, které obsahují, pouze serveru, který je vytvořil. Soubory cookie proto usnadňujį́ používání dříve navštívených stránek.
 • Správce používá vlastní soubory cookie pro správnou konfiguraci obchodu, zejména pro:

a) přizpůsobení obsahu webových stránek obchodu preferencím zákazníka a optimalizace používání webových stránek;

b) rozpoznat zařízení zákazníka obchodu a jeho polohu a podle toho zobrazit webovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním potřebám;

c) zapamatovat si nastavení zvolené zákazníkem a přizpůsobit rozhraní, např. s ohledem na zvolený jazyk nebo oblast původu;

d) přizpůsobit relevantní reklamu podle preferencí zákazníka;

e) pamatovat si historii navštívených stránek na webu za účelem doporučování obsahu;

(f) velikost písma, design webových stránek atd.

 • Správce používá proprietární soubory cookie k ověření uživatele v obchodě a k zajištění udržení relace uživatele na webu, zejména k:

a) udržovat relaci nakupujícího (po přihlášení), aby zákazník nemusel na každé podstránce webu znovu zadávat své uživatelské jméno a heslo;

b) správnou konfiguraci vybraných funkcí webových stránek, která umožňuje zejména ověření pravosti relace prohlížeče;

(c) optimalizovat a zvýšit efektivitu služeb poskytovaných správcem.

 • Správce používá své vlastní soubory cookie k provádění procesů nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek, zejména k:

a) přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizaci používání webových stránek. Tyto soubory umožňují zejména rozpoznat základní parametry zařízení uživatele a vhodně zobrazit webové stránky přizpůsobené individuálním potřebám uživatele;

b) správné fungování programu přidružení, které umožňuje zejména ověřit zdroje přesměrování uživatelů na webové stránky.

 • Správce spolupracuje s následujícími externími službami, které mohou umisťovat externí soubory cookie:

a) Google Inc. se sídlem v USA (včetně Google AdSense, Google Analytics, Google AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Více informací na https://support.google.com/google- ads/answer/2407785;

(b) Facebook Inc. se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku;

c) V tomto případě se soubory cookie používají k tomu, aby uživatelé mohli kontaktovat správce prostřednictvím internetu pomocí online kanálu, tj. služba chatu umožňující kontakt prostřednictvím alternativních textových zpráv;

 • Uživatel může kdykoli samostatně změnit nastavení souborů cookie a určit podmínky ukládání a přístupu k souborům cookie v zařízení uživatele. Uživatel může změnit nastavení uvedené v předchozí větě prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo prostřednictvím konfigurace služby. Tato nastavení lze změnit zejména tak, že se v nastavení internetového prohlížeče zablokuje automatické zpracování souborů cookie, nebo se pokaždé informuje o jejich umístění v zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a zacházení se soubory cookie naleznete v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).
 • Uživatel může soubory cookie kdykoli vymazat pomocí dostupných funkcí v používaném webovém prohlížeči.
 • Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Správce stránek a internetového obchodu si vyhrazuje právo kdykoli a kdekoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů a zároveň se zavazuje neprodleně zveřejnit nové zásady ochrany osobních údajů na stránkách a v internetovém obchodě a informovat o nich všechny registrované uživatele.
 • V rozsahu, který není upraven těmito Zásadami ochrany osobních údajů, platí obecně závazné předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Máte-li jakékoli dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů a ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím ́ [biuro@ofmmeble .pl].
 • Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od [22 .10.2021r.].